bg bg2 bg3
17. 01. 2013

Poslední rozloučení s válečnou veteránkou

„Život paní Gréty Koutné, rozené Kohnové, můžeme vnímat buď jako velký příběh ženské bolesti, slz, křivdy, obav o ty nejbližší a velkého utrpení, anebo – a daleko výstižněji – jako apoteózu pevného vnitřního vzdoru, nikým a ničím nezlomené hrdosti, opravdové odvahy, která svou tichou samozřejmostí ohromuje a nutí k pokoře.“ http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/posledni-rozlouceni-s-valecnou-veterankou-78911/